Для вчителів

1.Алєксєєва, Ганна Миколаївна.

   Використання комп'ютерних технологій у школі [Текст] / Алєксєєва, Ганна Миколаївна. - Х. : Основа, 2012. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип. 08(116)). - с. 108. - ISBN 9786170015709 : 7,00.

У книзі подано модель підготовки вчителів до використання комп'ютерних технологій у школі. Особливу увагу приділено роботі вихователів, соціального педагога. Додатки містять орієнтовну програму вивчення особистості школяра. для керівників навчальних закладів.

2.Єрмолова, Валентина Михайлівна.

   Олімпійська освіта у школі [Текст] : методичний посібник / Єрмолова, Валентина Михайлівна. - К., 2009. - 85 с. - 15,00.

До збірника увійшли сценарії олімпійських уроків і свят з олімпійської тематики, а також методичні рекомендації щодо їх проведення

3.   Моделювання педагогічного середовища [Текст] / упоряд. М.О.Люшин. - Х. : Основа, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип. 7(115)). - с. 123. - ISBN 9786170013965 : 7,00.

У збірці розглянуто теоретичні й методичні засади моделювання в управлінні шкільною освітою як основи пізнавальної і формувальної діяльності, висвітлено практичні аспекти побудови й освоєння моделей педагогічного середовища на прикладі шкіл сприяння здоров'ю та громадськоактивних шкіл.

4.Калошин, Володимир Федорович.

   Практичні поради молодому вчителеві [Текст] . ч.І / Калошин, Володимир Федорович, Гоменюк, Дмитро Васильович. - Х. : Основа, 2012. - 128 с. - (Біліотека журналу "Управління школою". вип. 03(111)). - ISBN 9786170012548 : 7,00.

У посібнику розглянуто практичні поради молодому вчителю стосовно проведення різних видів занять за допомогою інноваційного підходу; організації самостійної роботи учнів; побудови занять на засадах діалогічної взаємодії; формування в учнів мотивації до навчання та мотиваційного тренінгу для вчителів; застосування методу активного соціологічного тестованого аналізу та контролю роботи вчителя щодо самооцінки й саморозвитку; подолання учителем перешкодна шляху до самовдосконалення. Для педпгогів, кервників навчальних закладів.

5.Калошин, Володимир Федорович.

   Практичні поради молодому вчителеві [Текст] . ч.ІІ / Калошин, Володимир Федорович, Гоменюк, Дмитро Васильович. - Х. : Основа, 2012. - 112 с. - (Біліотека журналу "Управління школою". вип. 04(112)). - ISBN 9786170012876 : 7,00.

У другій частині книги розкриваються практичні аспекти формування мотивації педагогів, самооцінки, саморозвитку, самовдосконалення. Особлива увага приділена утрудненням у педагогічній праці та засобам їх подолання. Для педагогів, керівників навчальних закладів.

6.Касьянова, О.М.

   Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Касьянова. - Х. : Основа, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип.09(117)). - ISBN 9786170015914 : 7,00.

Науково-методичний посібник висвітлює теоритичні засади та технологію здійснення педагогічної експертизи діяльності навчального закладу.

7.Климко, Лариса Василівна.

   Громадсько-активні школи: кроки до дій [Текст] / Климко, Лариса Василівна. - Х. : Основа, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип.6 (114)). - ISBN 9786170013743 : 7,00.

У книзі висвітлено особливості становлення і розвитку громадсько-активних шкіл в освінньому просторі Рівненьської області. Надано розробки проектів окремих навчальних закладівє для керівників ЗНЗ, працівникам методичних служб.

8.Павлютенков, Євген Михайлович.

   Психологія менеджменту освіти [Текст] / Павлютенков, Євген Михайлович. - Х. : Основа, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип. 05 (113)). - ISBN 9786170013194 : 7,00.

Посібник присвячено засадам психології освітнього менеджменту, аналізу його функціональних рівнів і специфічних методів управління діяльністю педагогічних працівників. Наведено методики, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховної роботи в школі, збереження психічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу. Рекомендовано керівникам НЗ, працівникам відділів освіти, психологам, педагогам, студентам педагогічних ВНЗ.

9.Підласий, Іван Павлович.

   Виховання замовляли? [Текст] / Підласий, Іван Павлович. - Х. : Основа, 2012. - 2012. - (Бібліотека журналу "Управління школою". вип. 02 (110)). - ISBN 9786170012340 : 7,00.

У книзі розкрито основні підходи до педагогіки як науки про виховання людини. Автор ділиться роздумами про основні напрямки виховання учнів та пропонує власну модель української народної школи. Для кенівників НЗ, широкого кола педагогів.