ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ:

1.1    Правила користування бібліотекою Херсонської гімназії №1 розроблені відповідно до Закону         України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» на основі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими Мін. культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у Мін’юсті України 22.06.2001 за №538/5729


2.    ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ:

2.1    Кожен учень, а також працівник гімназії №1 м. Херсона має право на бібліотечне обслуговування в гімназійній бібліотеці, яке може бути у формі: абонемента, читального залу.
2.2    Користувачі бібліотеки мають право:
•    Безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через ДБА;
•    Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
•    Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
•    Одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
•    Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
•    Брати участь у роботі бібліотечної ради.
2.3    Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5          документів терміном до 30 діб (крім підручників, що видаються на навчальний рік) Нові надходження, документи підвищеного попиту, періодичні видання видаються строком на 10 діб. Термін користування документами може бути подовженим на прохання користувача, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотекар має право самостійно визначати види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.4    Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
2.5    Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі
2.6    При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки, або особи , під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
2.7    Особи, що не працюють і не навчаються в гімназії №1, мають право користуватися тільки його читальним залом, або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6  Правил.
2.8    Користувачі мають право брати участь у заходах, що проводить бібліотека.
2.9    Вибирати і бути обраними до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
2.10    Висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції гімназії.

3.    ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ:

3.1    Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них;  при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.2    Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодувань визначається бібліотекою.
3.3    За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, або особи під наглядом яких він перебуває.
3.4    Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5    Не виносити з бібліотеки книги, які не записані в формулярі.
3.6    Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. 
3.7    Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого доступу.
3.8    У разі вибуття з гімназії ( учні )  чи звільнення з роботи ( прцівники гімназії ) треба повернути до бібліотеки видання , які числяться за користувачем.
3.9    Особова справа видається учням, які вибувають з гімназії, тільки після повернення документів фонду бібліотеки. Працівники  гімназії, що звільняються з роботи мають підписати обхідний лист у бібліотекаря.
3.10    В кінці навчального року учні та працівники  гімназії повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, що не здали підручники за минулий рік, позбавляються права користування бібліотекою.
3.11    Зловмисне псування, розкрадання документів передбачає відповідальність у вигляді матеріального відшкодування та позбавлення  права подальшого відвідання бібліотеки.
3.12    Читачі повинні ознайомитись з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.
3.13     Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Читачі у верхньому одязі, з портфелями в бібліотеку не допускаються.
3.14    Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати бібліотеку строком до 1 місяця.

4.    ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕК  З  ОБСЛУГОВУВАННЯ  КОРИСТУВАЧІВ:

Бібліотека зобов’язана:
       
4.1    Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека , в тому числі платних.
4.2    Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
4.3    Дбати про культуру обслуговування читачів.
4.4    Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
4.5    Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
4.6    Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів і  проведенні масових заходів.
4.7    Забезпечувати користувачів необхідною літературою в канікулярний час.
4.8    Кожного нового навчального року проводити перереєстрацію користувачів.
4.9    Забезпечувати режим роботи згідно з потребами гімназії.
4.10     Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
4.11    Створювати бібліотечні ради.